Przygotowania do obrony pracy dyplomowej

Każdy student, aby zdobyć wyższe wykształcenie musi obronić pracę dyplomową. Może być to praca licencjacka, inżynierska, a kolejno po studiach uzupełniających praca magisterska. Jest to wyzwanie i dosyć stresujące doświadczenie jednak odpowiednie przygotowanie i nastawienie pomoże przejść przez ten trudny okres.

Pisanie pracy dyplomowej, od czego zacząć?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, o czym chce się napisać oraz dowiedzieć się czy na ten temat jest wystarczająco dużo źródeł informacji. Im temat będzie bardziej unikatowy i innowacyjny tym lepiej jednak nie zawsze ma się na niego pomysł. Można poszukać inspiracji w Internecie jednak proponowane tematy trzeba zmienić, aby nie był identyczny. Jeżeli na studiach jakiś przedmiot wzbudził szczególne zainteresowanie, warto szukać inspiracji na podobny temat, gdyż wtedy pisanie pracy dyplomowej będzie znacznie łatwiejsze.

Książki i artykuły naukowe

Ważne jest, aby do swojej pracy mieć dużo źródeł informacji, szczególnie z tych ostatnich lat. Warto kilka miesięcy przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowe zacząć czytać artykuły naukowe i zdobywać książki, które nawiązują do wybranego przez siebie tematu. Każda praca dyplomowa powinna być podparta literaturą. Dobrze jest także szukać publikacji nie tylko w języku polskim, ale także w innych językach, gdyż taka praca może być wyżej oceniania. Sprawdzoną metodą jest zbieranie i porządkowanie literatury i systematyczne ich czytanie oraz zaznaczanie najważniejszych treści, które kolejno należy własnymi słowami ująć w pracy dyplomowej.

W pracach inżynierskich najważniejsze są rozdziały badawcze. Warto jest wcześniej zaplanować, jakie badania są możliwe do wykonania przez studenta oraz ile czasu należy poświęcić, aby się do nich przygotować i zrealizować je na czas. Ważny jest także dobór narzędzi, które posłużą do zwizualizowania wyników badań w pracy inżynierskiej. Mogą to być programy do tworzenia ankiet, programy graficzne, programy do modelowania procesów, programy statystyczne, czy także arkusze kalkulacyjne. Ważne jest by w pracy tego typu było jak najwięcej elementów, które zostały opracowane przez studenta, ponieważ komisja może być bardziej przychylna do prac, w które włożyło się więcej opracowań zrobionych samodzielnie.

Zakończenie pracy

Należy pamiętać, aby praca była zgodna z aktualnymi wymogami uczelni oraz by mieć bufor czasowy w razie ostatecznych poprawek. Należy swoją pracę kilkukrotnie przeczytać i zapamiętać jej najważniejsze aspekty. Takie przygotowanie sprawi, że podczas obrony przed komisją na pytania odpowie się płynnie i dokładnie. Planowanie i systematyczna praca znacząco się przyczynią do tego, aby zdać pracę dyplomową na najwyższą ocenę.